ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหา...ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่
สปสช.ประกาศยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.และปริมณฑล
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
more...
อบรม/สัมมนา
ประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ1/2565
สปสช.เขต10 อุบลราชธานีชี้แจงกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
more...
การเงินการคลัง
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจราชการก
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!
more...
งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ย้ายสิทธิบัตรทอง...ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง ผ่านLineIDที่นี่
ข้อมูลสถิติและรายงาน ข้อมูลฐาน สปสช.Links ตามรายการ
แหล่งที่มาประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยบริการปฐมภูมิ
ประเมินคนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๕ ในระบบสปสช.
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
more...
งานอื่นๆในกลุ่มงาน
กิจกรรมทางกาย กิจกรรมดีดี เพื่อสุขภาพที่ดี
ตัวอย่างโครงการฯกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท)ที่ทำสำเร็จแล้ว
การใช้โปรแกรมE-Claim เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิเบิกอปท. สำหรับโรงพยาบาล
ขอรับค่าเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19.....สำหรับหน่วยบริการ
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
more...
TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูล


Data Update!
เมนูหลัก> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
30 พ.ค. 2559 12:13:34
ด้วย สปสช.เขต๑๐ อุบลฃราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้สมัครเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง สิทธิ อปท. จังหวัดยโสธร

จัดที่ ห้องประชุม โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้

  • รุ่นที่ ๑   วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ อำเภอ เมืองยโสธร ทรายมูล กุดชุม และไทยเจริญ (เลื่อนจากรุ่นที่๒ มาเป็นรุ่นที่ ๑ เนื่องจากติดงานอื่น)
  • รุ่นที่ ๒   วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙   อำเภอ คำเขื่อนแก้ว ป่าติ้ว เลิงนกทา และค้อวัง


ผู้เข้าร่วมประชุม
              ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่สมัครเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง แห่งละ ๑ - ๒ คน
              ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ เบิกจ่ายตรง รพ.ชุมชน และรพท. แห่งละ ๑ คน 
          และให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการเข้าใช้งานโปรแกรม แห่งละ ๑ เครื่อง

รายชื่อผู้ที่สมัครเข้าร่วมประชุม คลิกดูได้จากที่นี่ คลิก!ดูรายชื่อผู้ที่สมัครเข้าร่วมประชุม

สมัคร Online คลิกที่นี่ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ปล.หากหน่วยบริการใดยังไม่ได้ลงทะเบียน ออนไลน์ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ที่หน้าห้องประชุมฯ

สำเนาหนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมประชุมฯ คลิกที่ที่นี่ สำเนาหนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมประชุมฯ คลิก!
รายชื่อหน่วยบริการที่สมัคร คลิก!""รายชื่อหน่วยบริการฯ ที่สมัครฯ
และขอให้ตรวจสอบข้อมูลยาที่ใช้เบิก...

ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเบิกจ่าย สิทธิ อปท. ได้จากที่นี่ เบิกจ่ายตรงค่ารักษาฯสิทธิอปท.