หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   ตารางรายชื่อ ยาและเวชภัณฑ์ เบิกจ่ายตรง อปท.
รายละเอียด:- ตามที่ รพ.สต.ในจังหวัดยโสธร ได้ยื่นทำเรื่องเบิกจ่ายตรง อปท.ไปแล้วนั้น ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งเตรียมการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยให้หน่วยบริการทุกแห่งได้ ตรวจสอบข้อมูล รายชื่อยาที่ใช้เบิก โดยยึดตามรหัสหน่วยบริการหลัก ตามไฟล์ที่แนบครับ เพื่อใช้ประกอบการตั้งเบิก ค่าใช้จ่ายในรักษาพยาบาลตรง สิทธิอปท.
จะจัดประชุม ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ รายละเอียดจะแจ้งอีกครั้งครับ (เป็นโครงการ สปสช.เขต๑๐ ดำเนินการครับ)
ข้อมูลตารางยา ยึดตามรหัสหน่วยบริการหลักนะครับ เช่น อำเภอเมืองยโสธร ชื่อไฟล์APPROVED_10701_201605134 เป็นต้น
จาก : ชาญชัย - [25/05/2559 เวลา: 09:10:36] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :