ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร

อบรม/สัมมนา
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560

การเงินการคลัง
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!

งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
นวัตกรรมใหม่! ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการ(ย้ายสิทธิ)ได้แล้วบนมือถือ.
ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพปี ๒๕๖๔
Update โปรแกรม ด่วน .... Authen_2020 สำหรับลงทะเบียนสิทธิฯ
ย้ายสิทธิว่างออกนอกเขต กรณีสำรวจแล้วไม่พบตัวบุคคล
ยโสธร ประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนตามระบบงานสปสช.ภานใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
more...
งานอื่นๆในกลุ่มงาน
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี ๒๕๖๐
การจัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …
รายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดยโสธร
ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
more...
TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูล


Data Update!
เมนูหลัก> งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ >> Update โปรแกรม ด่วน .... Authen_2020 สำหรับลงทะเบียนสิทธิฯ
21 ธ.ค. 2561 11:17:35
แจ้งนายทะเบียนหน่วยบริการทุกแห่ง ทราบ ครับ ทั้ง รพ.สต.และโรงพยาบาลทุกแห่ง
โปรแกรม ตรวจสอบสิทธิปี ๒๕๖๒ จะใช้ไม่ได้แล้ว ICON สิงห์เป็นรูปตกใจ..... ให้ลงโปรแกรม ใหม่ ปี ๒๕๖๓ (2020)
Ver. ใหม่ ตามไฟล์ที่แนบครับ

วิธีการ
>>>ลบห้องที่เก็บโปรแกรมเก่า ออก ให้หมดที่มีอยู่ในเครื่อง...(ถ้าลบไม่ได้ แสดงว่ามี ไฟล์เก่า Lincense manager เปิดค้างไว้.. ให้ EXIT ออกก่อน แล้วค่อยลบออก)
.................................................

ลบ Shotcut และห้องเก็บโปรแกรมตรวจสอบลงทะเบียนสิทธิ ปี 2019 ทั้งหมดออกด้วยครับ

Download เสร็จ คลายซิบออก
จะได้ folder ชื่อ 2020 
หรือจะเปลี่ยนชื่อห้อง ( Folder) เป็น ชื่ออื่นก็ได้ครับ 
 วางไว้ที่ C:
(c:2020
) หรือชื่ออื่นก็ได้ครับ
ในห้องนี้ หาไฟล์ชื่อ nhsoauthen4.x (รูปไอคอนลูกกุญแจ)ก๊อปปีไปวางที่หน้า Desktop ทำ Shortcut เข้าโปรแกรมครับ
สำคัญ อย่าลืม ลบ Version4.ของปีที่แล้วออกจากเครื่องด้วยนะครับ (เดี๋ยว licenseเก่า มาชน แล้วเข้าโปรแกรมไม่ได้)

Download ไฟล์ ที่นี้ http://www.pkyasothon.org/boardpk/attach/2020.rar

ปล. กรณีหน่วยบริการ ที่ใช้โปรแกรม HOSXP_PCU ที่ดึงสิทธิฯประชาชนที่มารับลงฐานข้อมูลHOSXP ให้ไปแก้ไขห้องLinks ระบบ Authentication ในโปรแกรม HOSXP ให้ตรงกับห้องโปรแกรมใหม่ที่แก้ไขด้วยครับ


ไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้งานโปรแกรม
Driver เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดยีห้อ WAC ดาว์นโหลดได้ที่ http://www.wacinfotech.com/ci691plus_dl.html

แบบฟอร์มสำหรับประชาชนที่มายื่น (ให้ลงชื่อทุกรายที่ขอลงทะเบียนสิทธิฯ)

 แบบใหม่ล่าสุด.....! ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ห้ามใช้สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนแนบ

Download_คลิกๆ..แบบยื่นคำร้องขอลงทะเบียนมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(รวมทุกส่วนเข้าด้วยกันในหน้าเดียว)