ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหา...ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่
สปสช.ประกาศยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.และปริมณฑล
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
more...
อบรม/สัมมนา
ประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ1/2565
สปสช.เขต10 อุบลราชธานีชี้แจงกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
more...
การเงินการคลัง
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจราชการก
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!
more...
งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ย้ายสิทธิบัตรทอง...ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง ผ่านLineIDที่นี่
ข้อมูลสถิติและรายงาน ข้อมูลฐาน สปสช.Links ตามรายการ
แหล่งที่มาประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยบริการปฐมภูมิ
ประเมินคนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๕ ในระบบสปสช.
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
more...
งานอื่นๆในกลุ่มงาน
กิจกรรมทางกาย กิจกรรมดีดี เพื่อสุขภาพที่ดี
ตัวอย่างโครงการฯกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท)ที่ทำสำเร็จแล้ว
การใช้โปรแกรมE-Claim เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิเบิกอปท. สำหรับโรงพยาบาล
ขอรับค่าเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19.....สำหรับหน่วยบริการ
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
more...
TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูล


Data Update!
เมนูหลัก> งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ >> Update โปรแกรม ด่วน .... Authentication_2022(๒๕๖๕) สำหรับลงทะเบียนสิทธิฯและ Authenให้บริการ
21 ธ.ค. 2561 11:17:35
แจ้งนายทะเบียนหน่วยบริการทุกแห่ง ทราบ ครับ ทั้ง รพ.สต.และโรงพยาบาลทุกแห่งให้ลงโปรแกรม ใหม่ ปี ๒๕๖๔ (2021) โดยมีแนวทางในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้...

 ๑.หน่วยบริการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนที่มายื่นขอ
เพื่อย้ายหน่วยบริการ ผ่านระบบ
UC
Register  E - FORM
เกณฑ์ชีวัด
หน่วยบริการเข้าระบบได้มากกว่าร้อยละ ๖๐

วิธีการ
....สำหรับ รพ.สต. หรือหน่วยบริการที่ไ่มีเครื่อง Scan ลายนิ้วมือ..หรือปากกาดิจิตอล..ให้ ผู้ยื่นลงชื่อ แล้ว Scan หรือถ่ายภาพคำร้องแนบ กลับเข้าเข้าระบบ......
.........สำคัญ*****
วิธี ลงทับ โปรแกรมเดิม...ให้ลบโปรแกรมเก่า UCAuthenticationMX ออกก่อน (หรือจะลงทับไปเลยก็ได้) ..อย่าลืม ก่อนที่จะลงทับ ให้ ปิดโปรแกรมที่ค้างอยู่ ก่อนนะครับ ..รวมทั้งปิด Icon รูปสิงห์ license manager ตัวเดิมที่เปิดค้างไว้ (คลิก ขวาที่ Icon เลือก...Exit)

@@@@ โปรแกรมอื่นๆ ที่หน้า Download โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง@@@@@ คลิกที่นี่....... https://www.nhso.go.th/downloads?type=3&search=
๒.การลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการด้วยตนเองของประชาชน
ผ่านระบบ 
Application บนมือถือ (
Mobile Application
 ;) เกณฑ์ชีวัด มีประชาชนเลือกหน่วยบริการ มากกว่าร้อยละ
๑๐ ของหน่วยบริการภายในเครือข่าย

วิธีการ
นวัตกรรมใหม่! ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการ (ย้ายสิทธิ) ด้วยตนเอง ได้แล้วบนมือถือ...เพียงดาวน์โหลดแอป สปสช. เพื่อใช้เปลี่ยนหน่วยบริการดาวน์โหลดฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ทั้งระบบ Android และ iOS

สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชม.

ที่มา สปสช.: https://www.nhso.go.th/frontend/NewsInformationDetail.aspx?newsid=Mjg1NA==

ดูคลิปวีดีโอแนะนำการใช้งาน
 ๓.ปรับระบบการลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพในเลือกหน่วยบริการให้ใช้บริการได้ทันที ไม่ต้องรอ ๑๕ วัน

 ๔.ระบบการออกหนังสือรับรองการเกิดออนไลน์
สำหรับหน่วยบริการที่ทำคลอด (โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป) ผ่านโปรแกรม
Birth Register ยังใช้ระบบเดิมอย่างต่อเนื่อง และให้บันทึกทุกรายที่มีการเกิด
รวมทั้งคนต่างด้าวด้วย
ข้อมูลไฟล์นำเสนอ
ข้อมูล Updated ใหม่ ปี ๒๕๖๕ จาก สปสช.เขต ๑๐ อุบลราชธานี  รายละเอียดและเนื้อหา การนำเสนอวิธีการดำเนินงานปี ได้จัดประชุมเครือข่ายงานทะเบียนระดับเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔  ที่นี่ http://www.pkyasothon.org/news_each.php?id_view=66

*Update* โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) ***สำหรับหน่วยบริการ***สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ชื่อ UCAuthenticationMX

***หากติดปัญหาการลงโปรแกรมเนื่องจาก Version .NET Framework สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ชื่อ NET Framework 4.5.2

ไฟล์ดาวน์โหลด
วิธีการ หลังจาก Download เสร็จ คลายซิบออก คัดลอกไปไว้ที่ห้องที่ต้องการ...
...ทำ ShortCut เข้าใช้งานไปที่ ไฟล์ nhsoauthenmx เข้าใช้งานได้เลย


ไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้งานโปรแกรม
Driver เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดยีห้อ WAC ดาว์นโหลดได้ที่ http://www.wacinfotech.com/ci691plus_dl.html

แบบฟอร์มสำหรับประชาชนที่มายื่น (ให้ลงชื่อทุกรายที่ขอลงทะเบียนสิทธิฯ)

Download_คลิกๆ..แบบยื่นคำร้องขอลงทะเบียนมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(รวมทุกส่วนเข้าด้วยกันในหน้าเดียว)