ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร

อบรม/สัมมนา
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560

การเงินการคลัง
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!

งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
นวัตกรรมใหม่! ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการ(ย้ายสิทธิ)ได้แล้วบนมือถือ.
ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพปี ๒๕๖๔
Update โปรแกรม ด่วน .... Authen_2020 สำหรับลงทะเบียนสิทธิฯ
ย้ายสิทธิว่างออกนอกเขต กรณีสำรวจแล้วไม่พบตัวบุคคล
ยโสธร ประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนตามระบบงานสปสช.ภานใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
more...
งานอื่นๆในกลุ่มงาน
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี ๒๕๖๐
การจัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …
รายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดยโสธร
ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
more...
TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูล


Data Update!
เมนูหลัก> งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ >> โปรแกรม ตรวจสิทธิฯสปสช.ปี๒๕๖๐ (2017) หมดอายุแล้ว รพ.สต.และรพ.ทุกแห่ง Update โปรแกรม ด่วน ....
16 ม.ค. 2560 22:23:39
แจ้งนายทะเบียนหน่วยบริการทุกแห่ง ทราบ ครับ ทั้ง รพ.สต.และโรงพยาบาลทุกแห่ง
โปรแกรม ตรวจสอบสิทธิปี ๒๕๖๐ จะใช้ไม่ได้แล้ว ให้ลงโปรแกรม ใหม่ ปี ๒๕๖๑ (2018)
Ver. ใหม่ ตามไฟล์ที่แนบครับ

วิธีการ
>>>ลบห้องที่เก็บโปรแกรมเก่า ออก แล้วลงโปรแกรม Version ใหม่ครับ
วิธีการเหมือนๆกับปีที่แล้ว
.................................................

ลบ Shotcut และห้องเก็บโปรแกรมตรวจสอบลงทะเบียนสิทธิ ปี 2017 ทั้งหมด

Download เสร็จ คลายซิบออก
จะได้ folder ชื่อ 
NHSOAuthen4_2018
เสร้จแล้ว ก๊อปปีทั้งห้อง ไปวางไว้ที่ C:
(c:
NHSOAuthen4_2018)
ในห้องนี้ หาไฟล์ชื่อ nhsoauthen4.x (รูปไอคอนลูกกุญแจ)ก๊อปปีไปวางที่หน้า Desktop ทำ Shortcut เข้าโปรแกรมครับ
สำคัญ อย่าลืม ลบ Version4.ของปีที่แล้วออกจากเครื่องด้วยนะครับ (เดี๋ยว licenseเก่า มาชน แล้วเข้าโปรแกรมไม่ได้)

อีกวิทธีหนึ่ง น่าจะง่าย...
ไปที่ห้อง 
NHSOAuthen4.2017 เดิมที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันนี้
ลบไฟล์ในห้องนี้ ออกให้หมทุกไฟล์ ให้เป็นห้องว่าง
คลายซิบไฟล์ที่ แนบนี้ ออกจะได้ห้อง 
NHSOAuthen4_2018
ก๊อปปี้ ทุกไฟล์ในห้องนี้ ไปวางในห้อง
NHSOAuthen4.2017 เดิมที่เราทำให้ว่างไว้
เป็นอันเสร็จ
Icon หรือ shortcut เดิมๆที่อยู่หน้า Desktop ปล่อยไว้ตามเดิม ครับ
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
Download ไฟล์ ที่นี้ http://www.pkyasothon.org/boardpk/attach/NHSOAuthen4_2018.rar

ปล. กรณีหน่วยบริการ ที่ใช้โปรแกรม HOSXP_PCU ที่ดึงสิทธิฯประชาชนที่มารับลงฐานข้อมูลHOSXP ให้ไปแก้ไขห้องLinks ระบบ Authentication ในโปรแกรม HOSXP ให้ตรงกับห้องโปรแกรมใหม่ที่แก้ไขด้วยครับไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้งานโปรแกรม
Driver เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดยีห้อ WAC ดาว์นโหลดได้ที่ http://www.wacinfotech.com/ci691plus_dl.html

แบบฟอร์มสำหรับประชาชนที่มายื่น (ให้ลงชื่อทุกรายที่ขอลงทะเบียนสิทธิฯ)

 แบบใหม่ล่าสุด.....! ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ห้ามใช้สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนแนบ

Download_คลิกๆ..แบบยื่นคำร้องขอลงทะเบียนมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(รวมทุกส่วนเข้าด้วยกันในหน้าเดียว)