ข้อมูลหมู่บ้าน.....พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการ รายอำเภอ จังหวัดยโสธร

เลือกหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อดู.....รายชื่อพื้นที่หมู่บ้านรับผิดชอบ

หน่วยบริการหลัก(อำเภอ)
หน่วยบริการรอง(หน่วยปฐมภูมิ)

เลือกหมู่บ้าน...... เพื่อดูรายชื่อหน่วยบริการที่รับผิดชอบ

จังหวัด : อำเภอ : ตำบล : หมู่บ้าน :
----------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลจะแสดงที่นี่ หลังจากเลือกข้อมูล หน่วยบริการ หรือ หมู่บ้าน

||ข้อมูลหมู่บ้านรับผิดชอบ...ของหน่วยบริการปฐมภูมิรายอำเภอ โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ สนง.สาธารณสุขขังหวัดยโสธร ||