โปรแกรมออกหนังสือรับรองสิทธิผู้ป่วย
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
Version เมษา๒๕๕๗ (ก่อนพิมพ์ให้ Preview และตั้งค่า ตามหน้าหน้า Brownserที่ใช้ ครับ)
และในเครื่องจำเป็นต้องมี fontสารบรรณ (TH Sarabun PSK) และฟอนต์อื่น ๆ ตามโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย DownloadFontที่นี่

โปรด LOGIN เพื่อเข้าสู่ระบบ


Username :
Password :
 

พัฒนาโปรแกรม โดย Walkman