รายละเอียดข่าวสารที่คุณเปิดอ่าน...
หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   แจ้งผู้มีสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
รายละเอียด:- แจ้งผู้มีสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.สงเปือยค่ะ
จาก : นิภาภรณ์ อุดมแก้ว - [20/07/2563 เวลา: 16:12:34] ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ

  ความคิดเห็นที่ 1
OK ครับ..ครั้งต่อไปแจ้งรายชื่อที่ หน้าเวป DBPOP เลยนะครับ ..
  โดย : ชาญชัย เสี้ยวทอง [ 14/09/ 2563 เวลา: 09:48:36]