รายละเอียดข่าวสารที่คุณเปิดอ่าน...
หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.โคกนาโก
รายละเอียด:- 1.นายฉลอง นามสุโท เลขบัตรปชช. 3350xxxxxxxx
2.นายสามารถ สร้อยพาน เลขบัตรปชช. 1350xxxxxxxx
3.น.ส.ทิพวรรณ เวฬุวนารักษ์ เลขบัตรปชช. 1350xxxxxxbr /> 4.น.ส.ประภาดา สานุxxx เลขบัตรปชช. 135xxxxxx
5.น.ส.นภาพร สุขบัติ เลขบัตรปชช. 110xxxxxx
6.น.ส.กมลพร กอxxx เลขบัตรปชช. 135010xxxxxxx
จาก : จันทร์ฉาย ภาวะโคตร - [13/01/2563 เวลา: 09:19:38] ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ

  ความคิดเห็นที่ 1
OK ครับ
  โดย : ชาญชัย เสี้ยวทอง [ 21/01/ 2563 เวลา: 13:29:46]