รายละเอียดข่าวสารที่คุณเปิดอ่าน...
หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   รพ.สต.บ้านหัวเมือง แจ้งประชากรสิทธิ์ว่างที่ไม่อยู่ในพื้นที่
รายละเอียด:- 1.กฤษฎา พราวศรี 335xxxxxxx ม.1 ต.หัวเมือง
2.เพ็ญศรี ชุม 33506xxxxxxx ม.1 ต.หัวเมือง
3.จิรารัตน์ ใจทน 33506xxxxxxx ม.10 ต.หัวเมือง
4.สมศักดิ์ เติมทรัพย์ 335060xxxxx ม.14 ต.หัวเมือง
จาก : พิชิตชัย สัจธรรม - [10/01/2563 เวลา: 16:12:52] ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ

  ความคิดเห็นที่ 1
OK ครับ
  โดย : ชาญชัย เสี้ยวทอง [ 21/01/ 2563 เวลา: 13:28:11]